ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΟΥ ΑΞΤΕ - Ισολογισμός 2013